16. 3. 2012
Obvodné kolo Zúbkových prameňov - aktualizované

Ak v dnešných časoch nezabúdame na poéziu, krásno a s tým spojenú recitáciu, ešte nie je všetko stratené. Dôkazom toho je 31 recitátorov poézie a prózy vo veku od 7 do 16 rokov, víťazov spádových kôl v Malackách, Stupave a Závode, ktorí sa stretli v piatok 16. 3. na obvodnom kole recitačnej súťaže Zúbkove pramene.Tá už po siedmy raz funguje ako súčasť dnes už 58. ročníka celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prednes viac či menej skúsených interpretov umeleckých textov hodnotila trojčlenná porota v zložení A. Šurinová, J. Pagáčová A. Swan.

„Súťaž má tri vekové kategórie. Prvá je určená pre žiakov 2. až 4. ročníkov základných škôl, druhá pre žiakov 5. až 7. ročníkov a tretia pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ale aj pre študentov osemročných gymnázií v ich veku,“ povedala M. Brázdovičová z CVČ v Malackách, ktoré súťaž organizuje. Podľa nej medzi súťažiacimi z celého malackého okresu je asi tretina Malačanov, úspešných reprezentantov ZUŠ, ale aj ZŠ Dr. J. Dérera a Spojenej školy sv. F. Assiského. Medzi víťazmi, ktorí postupujú do krajského kola, je päť Malačanov a jedna recitátorka z Veľkých Levár.

Text, foto: T. Búbelová 

Výsledková listina obvodného kola súťaže Zúbkove pramene 2012

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok