25. 5. 2020
Obec Lozorno hľadá riaditeľa/riaditeľku materskej školy
Obec Lozorno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Orechová 19, 900 55 Lozorno.


Termín a miesto podania žiadosti do výberového konania:
–      písomnú prihlášku do výberového konania so všetkými dokladmi je potrebné doručiť  v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie MŠ – NEOTVÁRAŤ“
na adresu:
Obec Lozorno 
Hlavná 1 
900 55 Lozorno
termín doručenia prihlášky: do 10. 6. 2020 do 12.00 h, na neskôr doručené prihlášky sa neprihliada.

Termín predpokladaného nástupu: 
01.09.2020

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky zaradenia do výberového konania. Neúplné prihlášky nebudú akceptované. 

-red-
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok