2. 7. 2012
Občianske preukazy poštou

Po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch si môže občan prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o občiansky preukaz. Občan môže požiadať aj o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území SR. Na tento účel bola zriadená nová služba. Doručovanie bude vykonávať Slovenská pošta a.s.

Za účelom získania informácií súvisiaci s doručením občianskeho preukazu sa občania môžu obrátiť na kontaktné telefónne čísla:  0903/ 233 233
          0903/ 553 593
          02/ 49 22 26 30

Ak občan požiada pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho o jeho doručenie, je povinný pri podaní žiadosti odovzdať občiansky preukaz, ktorého je držiteľom. V opačnom prípade nebude doručenie možné.

Pri doručení občianskeho preukazu kuriérom na v žiadosti uvedenej adrese, v prípade že si prevezme doručený preukaz osobne je povinný preukázať svoju totožnosť kuriérovi:
1) platným potvrdením o občianskom preukaze, ktoré vystaví pri podaní žiadosti príslušný útvar PZ a iným dokladom s fotografiou
2) žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu potvrdenou príslušným útvarom PZ a iným dokladom s fotografiou
3) platným cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas)

Za občana, ktorý žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, môže na v žiadosti uvedenej adrese pri doručení občiansky preukaz prevziať aj splnomocnená osoba po predložení vlastného občianskeho preukazu a splnomocnenia s overeným podpisom.

V prípade, že sa v čase doručenia občan, ktorý o vydanie občianskeho preukazu požiadal alebo ním splnomocnená osoba nebude na v žiadosti uvedenej adrese zdržiavať, bude občiansky preukaz doručený na oddelenie dokladov, kde občan žiadosť podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia.

– Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave –

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok