15. 12. 2008
Občania nesúhlasia so zmenou územného plánu

V nedeľu 14. decembra sa vo veľkej rokovacej miestnosti MsÚ uskutočnilo občianske stretnutie obyvateľov 6. volebného obvodu. Zorganizoval ho poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Malacky Juraj Říha s cieľom oboznámiť obyvateľov obvodu s pripravovaným návrhom na rozšírenie zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta v časti obvodu Zámocký park – Sadová – Dubovského – Záhradná ul. – diaľnica a zabezpečiť pripomienkovanie zo strany občanov. Navrhovaná zmena územného plánu mesta umožní v tejto doposiaľ tichej lokalite výstavbu.

Na stretnutí sa zúčastnilo 47 obyvateľov obvodu. Poslanec J. Říha sa dotkol pripravovaného rozpočtu mesta na rok 2009, väčší priestor však venoval návrhu na rozšírenie zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta (ÚPD). Obyvateľov svojho volebného obvodu informoval, že investor, ktorým je spoločnosť Minervasis, s. r. o., plánuje za záhradkárskou oblasťou Olšiny smerom k diaľnici výstavbu rodinných domov. Rozloha lokality je 13 hektárov a malo by tu vyrásť 73 rodinných domov. Ide o územie, ktorým preteká mlynský náhon. V platnom územnom pláne sú tieto pozemky riešené ako výhľadové. Zmenou územného plánu sa stanú funkčné na výstavbu.

Na mimoriadnom stretnutí sa zúčastnili aj poslanci MsZ Milan Valachovič a Pavel Spusta. Poslanec M. Valachovič zdôraznil, že územie nie je vhodné na výstavbu. V okolí diaľnice je nutné dodržiavať ochranné pásmo. To znamená, že 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu by sa nemalo nič stavať. Plány Minervasis, s. r. o., však podľa neho ochranné pásmo nerešpektujú. Poslanec a člen Mestskej rady P. Spusta upozornil na chýbajúci cestný obchvat v tejto lokalite. Pri stavbe rodinných domov by všetka ťažká doprava prechádzala po uliciach Dubovského, Sadovej a Stromovej. J. Říha chce na najbližšom rokovaní MsZ odporučiť, aby záhradkárska oblasť Olšiny bola začlenená do zmeny zadania, aby sa pokračovalo v rokovaní s investorom a aby sa rešpektovala platná ÚPD. Tá predpokladá rozširovanie výstavby v meste v rokoch 2001 – 2015 v urbanistickom obvode Vinohradské, ktorý nadväzuje na urbanistický obvod Štúrova. Odborné komisie MsZ – komisia životného prostredia ani komisia financií, majetku a podnikania schválenie rozšírenia zadania zadania zmien ÚPD neodporučia. Oddelenie životného prostredia MsÚ nie je proti výstavbe rodinných domov, avšak len v rozsahu výhľadu platného územného plánu.

Občania vyjadrili rozšíreniu zadania zmien územného plánu nedôveru a akýmkoľvek zmenám na tomto území vyslovili jednoznačné nie. Návrh na rozšírenie zadania ÚPD je súčasťou programu najbližšieho zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutoční 18.decembra.

Text, foto: S. Šípová

 

Ďalšie
Šport
12. 6. 2024
Patrik Koch si zahral NHL, v zámorí zostáva

Hokejového obrancu a rodáka z Malaciek Patrika Kocha čaká sťahovanie. Jeho klub Arizona Coyotes,…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
11. 6. 2024
Zberný dvor na Partizánskej bude zatvorený

Od piatku 14. júna do stredy 19. júna bude zberný dvor na Partizánskej ul. ZATVORENÝ.V prípade…

Zobraziť celý článok