19. 2. 2015
Občania môžu hlásiť nedostatky

Na základe interpelácie poslanca MsZ Mariana Novotu zverejňujeme zoznam chodníkov, ciest, parkovacích plôch a cestných spomaľovačov na území mesta, ktoré sa opravovali alebo budovali v posledných troch rokoch (sú v záručnej lehote). Zoznam sa zverejňuje za účelom nahlásenia nedostatkov v rámci týchto úprav zo strany občanov. Výzva sa týka výlučne nižšie uvedených rekonštrukcií a úprav. Svoje podnety môžete posielať na e-mailovú adresu anna.severova@malacky.sk.

Rok 2014

1. Križovatkový spomaľovač na Veľkomoravskej ulici
2. Kompletná obnova miestnej komunikácie na Továrenskej ulici
3. Kompletná obnova miestnej komunikácie na Záhradnej ulici
4. Rekonštrukcia chodníka na Ul. Oslobodenia
5. Vybudovanie priechodu pre chodcov a pripojovacích chodníkov oproti Zámockému parku
6. Rekonštrukcia chodníka na Radlinského ulici
7. Rekonštrukcia chodníka na Ul. Duklianskych hrdinov
8. Rekonštrukcia chodníka na ul. Písniky
9. Vybudovanie 32 parkovacích miest na Ul. Tillnera
10. Cestné spomaľovače Veľkomoravská – Kozia, Veľkomoravská – Slovenská, Veľkomoravská – Štefánikova
11. Rekonštrukcia vnútrobloku na Ul. 1.mája
12. Rekonštrukcia chodníka na Kollárovej ulici
13. Vybudovanie 12 parkovacích miest na Štúrovej ulici
14. Rekonštrukcia chodníka popri 1. ZŠ na Nám. SNP
15. Rekonštrukcia chodníka na Ul. 1. mája
16. Pokládka frézovaného asfaltu na Ul. J.Kubinu
17. Úprava križovatky Boreckého – Štefánikova


Rok 2013

1. Rekonštrukcia vnútrobloku Partizánska ulica – ihrisko, parkovacie miesta, prístupová komunikácia, chodník, pergola
2. Vybudovanie zvýšených priechodov pre chodcov na Kukučínovej ulici
3. Rekonštrukcia chodníka na Družstevnej ulici
4. Rekonštrukcia spevnených plôch vo vnútrobloku na Ul. Ľ.Zúbka
5. Vybudovanie spomaľovačov na Padzelku
6. Vybudovanie parkovacích miest pri škôlke na Rakárenskej ulici
7. Dobudovanie miestnej komunikácie na Ul. B. Němcovej
8. Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Písniky
9. Vybudovanie cestného spomaľovača na Jánošíkovej ulici
10. Rekonštrukcia chodníka na Hurbanovej ulici
11. Úprava kontajnerového státia na Ul. 1.mája

Rok 2012

1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Ľ.Fullu
2. Pokládka frézovaného asfaltu na Rakárenskej ulici

red/OÚRŽP

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok