ZŠ Dr. Jozefa Dérera

Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky

tel.: 034/772 22 81 (riaditeľka)
034/774 10 44 (tajomníčka)
034/772 22 87 (školská jedáleň)


web: www.dererka.edupage.org
e-mail: zsderera@dererka.sk


riaditeľ: Mgr. Katarína Habová

Školský obvod ZŠ Dr. Jozefa Dérera tvoria ulice:

Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džbánkáreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Krátka ulica, Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zámocká a lokalita záhradkárskej osady Rádek V

ZŠ Štúrova

Štúrova 142/A
901 01 Malacky

tel.: 034/772 24 68
0918 382 611
0910 333 749 (školská jedáleň)

web: http://zssturovamalacky.edupage.org
e-mail: zssturma@zssturma.sk

riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster

Školský obvod ZŠ Štúrova tvoria ulice:

Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, Gaštanová, Jánošíkova – v časti od Kalista Orgoňa, Javorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova, Továrenská, V. Clementisa, Záhradná a lokalita záhradkárskej osady Olšiny

ZŠ Záhorácka

Záhorácka 95
901 01 Malacky

tel.: 034/772 38 62

034/772 38 61 (školská jedáleň)

web: www.zs4malacky.edupage.org
e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk

riaditeľ: Mgr. Alena Číčelová

Školský obvod ZŠ Záhorácka tvoria ulice:

1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Šikmá ulica, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanského, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita záhradkárskej osady Prídavky

ZŠ Mansveta Olšovského – cirkevná škola

(organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského)

Kláštorné námestie 1
901 01 Malacky
tel.: 034/772 38 03

web: www.csmalacky.sk
e-mail: csmalacky@csmalacky.sk

poverená riaditeľka:  Mgr. Elena Kabarcová

ZŠ Mansveta Olšovského nemá určený školský obvod.