Základná umelecká škola v Malackách

Záhorácka 1918
901 01 Malacky
tel.: 034/772 22 86
web: www.zusmalacky.edupage.org

Riaditeľka školy: MgA. Lívia Spustová, DiS. art.

e-mail: riaditelka@zusmalacky.sk