Spojená škola

Pribinova 16/1
901 01 Malacky
tel.: 034/7722282, 034/7741046
fax: 034/7741047

Riaditeľka: PaedDr. Katarína Kováčová

Organizačné zložky školy: Špeciálna základná škola, Praktická škola

web: https://spskma.edupage.org/

e-mail: skola@specialnaskolamalacky.sk