Centrum poradenstva a prevencie

Záhorácka 51
901 01 Malacky
tel: 034/772 42 93
e-mail: pppmalacky@gmail.com
web: www.cpppapma.sk

Sídlo je v budove UNICREDIT BANK, vstup z dvora.

Elokované pracovisko: Pribinova 16/1, 901 01 Malacky

Riaditeľka: PaedDr. Dana Kovárová

Objednávanie: v pracovných dňoch 8.00 – 8.30 h; 14.00 – 16.00 h

Zameranie a činnosť centra:
V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.