Gymnázium Malacky

Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky
tel.: 034/772 24 69
riaditeľ: RNDr. Elena Krajčírová
http://gymal.edupage.org/

Gymnázium sv. Františka Assiského

organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského)

Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
tel.: 034/772 38 03
poverená riaditeľka:  Mgr. Elena Kabarcová
www.csmalacky.sk