Dňom 1. júla 2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 281/1997 Z.Z.o vojenských obvodoch. Novela nanovo definuje vojenský obvod, spôsob jeho využívania a označenia.

Od 01.07.2012 je vstup do vojenských lesov okolo Malaciek voľný t.z. bez povoleniek.

Je však potrebné sledovať plán vojenských činností a cvičení.

Harmonogram vojenských cvičení na území vojenských obvodov

Plán výcviku na území vojenských obvodov:

https://www.mosr.sk/harmonogram-vojenskych-cviceni-na-uzemi-vojenskych-obvodov/