Výsledky komunálnych volieb 2. 12. 2006 v Meste Malacky
Výsledky komunálnych volieb na post primátora
Kandidát Počet platných hlasov Percentuálna úspešnosť
1. Jozef Ondrejka, RNDr. 3145 64,62 %
2. Jozef Mračna, Ing. 1049 21,55 %
3. Pavol Hallon, Ing. 673 13,83 %
Zvolení poslanci do mestského zastupiteľstva
Číslo voleb. obvodu Meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov
1. Jozef Mračna 267
Eva Savinová 265
Ladislav Čas 242
2. Marián Haramia 546
Jozef Bulla 285
Mária Tedlová 270
3. Pavel Spusta 185
Milan Valachovič 175
Oto Divinský 174
4. Anton Pašteka 298
Alžbeta Dubajová 262
Miroslav Fruš 230
5. Vladimír Pullmann 281
Branislav Orth 273
Vladimír Moravčík 234
6. Juraj Říha 273
Vladimír Zetek 238
Dušan Galovič 156
Počet volebných obvodov 6
Počet volebných okrskov 12
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 12
Počet osôb zapísaných v zoznamoch volieov 14969
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 4940
Účasť voličov v % 33
Počet odovzdaných obálok 4939
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 4616
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 18
Počet zvolených poslancov 18
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 4867