Slovenská pošta

Pošta Malacky 1

Zámocká 1063/8
901 01 Malacky

Zodpovedná: Mariana Nečasová

tel.: 034 / 772 23 50 – vedúca
tel.: 034 / 772 23 51 – peňažná priehradka
tel.: 034 / 772 23 52 – listová priehradka

https://otvaraciehodiny.posta.sk/

Pošta Malacky 3

Štúrova 5381/139 A
901 01 Malacky

Zodpovedná: Marta Diviaková

tel: 034/773 12 26

web: https://otvaraciehodiny.posta.sk/

Pošta Malacky 4

Brnianska 5444/1A
901 01 Malacky

tel: 0908 536 103

web: https://otvaraciehodiny.posta.sk/