Okresné riaditeľstvo PZ MalackyOkresné riaditeľstvo PZ v Bratislave-okolí
Zámocká 5
901 01 Malacky

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Malacky