Okresný úrad Malacky

Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky

Tel.: 034/79 71 111 – spojovateľka
Fax: 034/772 38 54

web: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=2