Okresná prokuratúraOkresná prokuratúra
Sasinkova 71
901 01 Malacky

Kontakty:
Tel.: 034/283 61 11, 283 61 01, 283 61 02
e-mail:

Okresná prokurátorka:
JUDr. Beata Vítková, 034/2836106

Námestník okresného prokurátora:
Mgr. Matej Podmajerský, PhD., tel. č. 0342836103

Podateľňa – úradné hodiny:
Po – Pia: 8.00 – 15.00 h

Čo vybavíte na prokuratúre:


Výpis z registra trestov
Okresná prokuratúra Malacky s účinnosťou od 01.11.2015 nevybavuje výpis z registra trestov a odpis z registra trestov (novela zákona č. 305/2013 Z.z.), uvedené si môžu občania vybaviť na pošte.


Oznámenie o trestnom čine
Občania môžu podať oznámenie o trestnom čine buď písomne, alebo v prípade, že potrebujú pomoc s formulovaním oznámenia, môžu ho podať ústne do zápisnice priamo na prokuratúre.

Činnosť okresnej prokuratúry je upravená v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.