Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v MalackáchPožiarny zbor

Legionárska 882
901 01 Malacky

Základné telefónne čísla tiesňových volaní

Hasičský a záchranný zbor Malacky ……….. 150, Legionárska 882, Malacky
Polícia ………………………………………………….. 158, Zámocká 5, Malacky
Záchranná zdravotná služba ………. 155, Duklianskych hrdinov 34, Malacky

Pohotovostné telefónne čísla
Elektráreň ……………………………… 0850 111 555 (Štefánikova 45, Nitra)
Plynári ………………………………….. 034/772 2560 (Pezinská 58, Malacky)
Vodáreň ……………………………… 0800 121 333 (Kukučínova 35, Malacky)

Jednotka OR HaZZ Malacky
Operačné stredisko ( non stop )
Tel.: 150, 112, 034/796 91 20

Riaditeľ 0R HaZZ: pplk. JUDr. Rastislav Kalman
Tel.: 796 9110, 772 58 01
e.mail: sekretariat.ma@minv.sk

 


Záchranná brigáda HaZZ v Malackách

Továrenská 1

901 01 Malacky

Tel.: 034/772 25 02, 034/772 32 07, 034/772 33 01

Veliteľ Záchrannej brigády: pplk. Ing. Emil Horváth

Tel.: 0905 539 009

 

Mestský hasičský zbor
Mestský hasičský zbor (MsHZ) zriadilo mesto Malacky. Jeho členmi sú aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Malacky. MsHZ má 13 členov.
Veliteľ: Miroslav Polák

MsHZ zabezpečuje preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

V meste Malacky sa zabezpečuje požiarna ochrana podľa podľa všeobecne záväzného nariadenia s názvom Požiarny poriadok mesta Malacky z roku 2002.

MsHZ vykonáva kontroly v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov a iných stavieb vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. Vykonáva aj protipožiarne asistenčné služby pri rôznych akciách poriadaných mestom.

 

História ZB HaZZ v Malackách