Nahlasovanie porúchPoruchy pouličného osvetlenia, rozbitú cestu, jamu, vyvrátenú, alebo chýbajúcu dopravnú značku a pod. možno nahlásiť na uvedené kontakty:
TEKOS spol. s r.o. Partizánska 1089/2 90101 Malacky Tel.: 034/772 20 60, 034/772 31 46 E-mail: tekos@tekosmalacky.sk