16. 1. 2013
O krok bližšie k realizácii

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili prenájom pozemkov na uliciach Břeclavská a 1. mája. Je potrebný pre revitalizáciu priestranstva na križovatke týchto dvoch ulíc. Vzniknúť tam má parčík s detským ihriskom.

V januári 2012 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Bratislavský kraj. Cieľom výzvy bolo zvýšiť kvalitu života v sídlach kraja. Malacky sa do výzvy úspešne zapojili s projektom Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1.mája.

Cieľom projektu je sfunkčniť a skultúrniť prostredie okolo sídliska na Ul 1. mája. Sídlisko má byť prepojené s parčíkom s kaplnkou na Břeclavskej ul. Zeleň bude doplnená, vybudujú sa prvky detského ihriska  i  exteriérové cvičiace prvky pre dospelých. Pribudnú lavičky, zrekonštruuje sa priľahlá autobusová zastávka i verejné osvetlenie. S prácami by sa malo začať na jeseň tohto roku.

Viac o projekte si môžete prečítať na PROJEKT

– text: mija, foto: otano – 

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok