28. 1. 2011
O čom rokovali poslanci
Rokovanie prvého riadneho zasadnutia MsZ bolo veľmi obsažné a trvalo až do neskorých večerných hodín. Prinieslo však zaujímavé výsledky, z ktorých spomenieme aspoň niektoré. Po odstránení nedostatkov, ktoré podľa primátora mesta bránili podpisu uznesení o zriadení komisií, a jeho dopracovaní predkladateľom MsZ schválilo vznik ôsmich odborných komisií MsZ, zvolili ich predsedov, podpredsedov a členov. Komisie budú doplnené neposlancami, ktorí prejavia o prácu v komisii záujem a predseda ich vyberie.

Okrem iného zastupiteľstvo schválilo nové VZN o nakladaní s nájomnými bytmi, ktoré znovu otvorí proces podávania a prehodnocovania žiadostí. MsZ neschválilo predaj pozemkov na ulici Pri Maline v prospech spoločnosti STAVOIMPEX HOLÍČ na základe už realizovanej obchodnej súťaže. Najväčším úspechom rokovania bolo dosiahnutie názorovej zhody v otázke riešenia trvalého nedostatku miest pre deti v MŠ zriadením MŠ v objekte Detského domova Macejko. Alternatíva si vyžiada viaceré kroky a podmienkou jej uskutočnenia je úver vo výške 400 000 €, ktorý si musí vziať mesto na kúpu a opravu nehnuteľnosti (rodinného domu) pre DD Macejko, ktorú domov dostane zámenou za poskytnutie svojho súčasného sídla mestu za účelom zriadenia škôlky.

Poslanci si vypočuli aj informáciu vedúcej oddelenia projektového riadenia E. Sokolovej a príčinách pozastavenia procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby pre projekt odkanalizovania, ktorá ich neuspokojila, rovnako ako vysvetlenie konateľky spoločnosti PPLL, s. r. o., ktorá na základe mandátnej zmluvy mala poverenie proces obstarávania odborne zabezpečovať. Preto žiadajú kontrolu, vyvodzovanie dôsledkov či trestnoprávnej zodpovednosti.

Text, foto: -tabu-
Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok