28. 1. 2011
O čom rokovali poslanci
Rokovanie prvého riadneho zasadnutia MsZ bolo veľmi obsažné a trvalo až do neskorých večerných hodín. Prinieslo však zaujímavé výsledky, z ktorých spomenieme aspoň niektoré. Po odstránení nedostatkov, ktoré podľa primátora mesta bránili podpisu uznesení o zriadení komisií, a jeho dopracovaní predkladateľom MsZ schválilo vznik ôsmich odborných komisií MsZ, zvolili ich predsedov, podpredsedov a členov. Komisie budú doplnené neposlancami, ktorí prejavia o prácu v komisii záujem a predseda ich vyberie.

Okrem iného zastupiteľstvo schválilo nové VZN o nakladaní s nájomnými bytmi, ktoré znovu otvorí proces podávania a prehodnocovania žiadostí. MsZ neschválilo predaj pozemkov na ulici Pri Maline v prospech spoločnosti STAVOIMPEX HOLÍČ na základe už realizovanej obchodnej súťaže. Najväčším úspechom rokovania bolo dosiahnutie názorovej zhody v otázke riešenia trvalého nedostatku miest pre deti v MŠ zriadením MŠ v objekte Detského domova Macejko. Alternatíva si vyžiada viaceré kroky a podmienkou jej uskutočnenia je úver vo výške 400 000 €, ktorý si musí vziať mesto na kúpu a opravu nehnuteľnosti (rodinného domu) pre DD Macejko, ktorú domov dostane zámenou za poskytnutie svojho súčasného sídla mestu za účelom zriadenia škôlky.

Poslanci si vypočuli aj informáciu vedúcej oddelenia projektového riadenia E. Sokolovej a príčinách pozastavenia procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby pre projekt odkanalizovania, ktorá ich neuspokojila, rovnako ako vysvetlenie konateľky spoločnosti PPLL, s. r. o., ktorá na základe mandátnej zmluvy mala poverenie proces obstarávania odborne zabezpečovať. Preto žiadajú kontrolu, vyvodzovanie dôsledkov či trestnoprávnej zodpovednosti.

Text, foto: -tabu-
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok