1. 4. 2016
Nový predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu

Poslanci MsZ zvolili Antona Pašteku za nového predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu. Doterajší predseda, poslanec Pavel Spusta, požiadal písomne primátora mesta o skončenie členstva v komisii. Ako dôvod uviedol, že skončil spoluprácu so stranou Smer-SD.
Komisia pre ochranu verejného záujmu je osobitnou komisiou ustanovenou podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zákon o. i. hovorí: „Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.“
Nový predseda komisie, poslanec Anton Pašteka, bol do MsZ zvolený za politickú stranu Smer-SD, čím bola splnená podmienka ústavného zákona. 

-lubi-

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok