1. 4. 2016
Nový predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu

Poslanci MsZ zvolili Antona Pašteku za nového predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu. Doterajší predseda, poslanec Pavel Spusta, požiadal písomne primátora mesta o skončenie členstva v komisii. Ako dôvod uviedol, že skončil spoluprácu so stranou Smer-SD.
Komisia pre ochranu verejného záujmu je osobitnou komisiou ustanovenou podľa ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zákon o. i. hovorí: „Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.“
Nový predseda komisie, poslanec Anton Pašteka, bol do MsZ zvolený za politickú stranu Smer-SD, čím bola splnená podmienka ústavného zákona. 

-lubi-

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok