16. 11. 2007
Novostavba sleduje pôvodný obrys

Medzi predajňou Orange na Záhoráckej ul. a bývalým Textilom vyrastá nová budova. Ľudí prekvapil veľký odskok jej múru na jednej strane smerom do chodníka. Prečo je to tak? Odpovedá Ing. G. Reháková, vedúca odd. dopravy a stavebného poriadku MsÚ v Malackách:

„Stavba sa realizuje na pôvodom súkromnom pozemku. Majitelia časť budovy, ktorá tvorila jeden celok s predajňou Orange, zbúrali a rozhodli sa postaviť polyfunkčnú budovu. Tvar pozemku im nedovolil stavať inak, lebo zarovnaním  vonkajších okrajov by sa celá budova musela natočiť tak, že zozadu by na stavbu nepostačoval priestor. Napokon Záhorácka ulica má niekoľko takýchto odskokov. Nedá sa s tým nič robiť, ak sa pokračuje v pôvodnej línii ulice.“

Ing. arch. V. Strelecký: „V Malackách asi nie je budova, o ktorej by sa viac diskutovalo. Zohľadnené sú však funkčné, urbanistické i architektonické aspekty. Žiaľ, pozemok je šikmý a takto stavané budovy sú „nezariaditeľné“. Vzniknuté uhly by boli veľmi ostré. Vzhľadom na hĺbku budovy sa nedala naprojektovať ani šikmá strecha. Bola by to nevzhľadná opacha – neúmerne prevyšujúca okolité strechy. Našťastie mesto akceptovalo argumenty a schválilo projekt s rovnou strechou.             

 

Ďalšie
Školstvo
Práca
Oznamy
29. 9. 2023
Voľné pracovné miesto v materskej škole: učiteľka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
29. 9. 2023
Uzavretie Športového leta 2023 v bowlingu

Seniori z Denného centra v Malackách ukončili 5. ročník akcie Športové leto 2023 v bowlingu…

Zobraziť celý článok