16. 11. 2007
Novostavba sleduje pôvodný obrys

Medzi predajňou Orange na Záhoráckej ul. a bývalým Textilom vyrastá nová budova. Ľudí prekvapil veľký odskok jej múru na jednej strane smerom do chodníka. Prečo je to tak? Odpovedá Ing. G. Reháková, vedúca odd. dopravy a stavebného poriadku MsÚ v Malackách:

„Stavba sa realizuje na pôvodom súkromnom pozemku. Majitelia časť budovy, ktorá tvorila jeden celok s predajňou Orange, zbúrali a rozhodli sa postaviť polyfunkčnú budovu. Tvar pozemku im nedovolil stavať inak, lebo zarovnaním  vonkajších okrajov by sa celá budova musela natočiť tak, že zozadu by na stavbu nepostačoval priestor. Napokon Záhorácka ulica má niekoľko takýchto odskokov. Nedá sa s tým nič robiť, ak sa pokračuje v pôvodnej línii ulice.“

Ing. arch. V. Strelecký: „V Malackách asi nie je budova, o ktorej by sa viac diskutovalo. Zohľadnené sú však funkčné, urbanistické i architektonické aspekty. Žiaľ, pozemok je šikmý a takto stavané budovy sú „nezariaditeľné“. Vzniknuté uhly by boli veľmi ostré. Vzhľadom na hĺbku budovy sa nedala naprojektovať ani šikmá strecha. Bola by to nevzhľadná opacha – neúmerne prevyšujúca okolité strechy. Našťastie mesto akceptovalo argumenty a schválilo projekt s rovnou strechou.             

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok