4. 3. 2011
Novinky z mestskej polície

Mestská polícia v Malackách už niekoľko rokov úspešne zabezpečuje v ranných hodinách priechody pre chodcov. Túto službu oceňujú hlavne rodičia školopovinných detí. Od 1. marca nastala  zmena v čase policajného zabezpečenia priechodov pre chodcov, ktorú iniciovali občania Malaciek. Policajti teda od tohto mesiaca strážia bezpečnosť detí a ostatných chodcov na priechodoch už pred  7.30 h. Predtým hliadka o 7.30 h ešte len opúšťala oddelenie.

MsP v tejto súvislosti odporúča rodičom, aby svoje deti posielali alebo vodili do školy v čase od 07.30 do 07.50 h, keď sú priechody zabezpečované príslušníkom mestskej polície. Náčelník polície však upozorňuje, že môže nastať aj situácia, keď na týchto miestach ľudia policajtov neuvidia. „Môže sa to stať len v odôvodnených prípadoch, keď hliadka prioritne rieši nejaký neodkladný oznam,“ vysvetľuje náčelník MsP Ivan Jurkovič.

Ďalšou novinkou zo strany MsP v Malackách je, že na oficiálnom internetovom portáli mesta www.malacky.sk vo svojej časti zriadila novú položku v menu s názvom ODPOVEDÁME. Okrem položky UPOZORNITE NÁS, ktorá ponúka možnosť upozorňovať políciu zo strany obyvateľov na rozličné neželané javy, MsP takto vytvorila priestor aj na zverejnenie vlastných odpovedí či reakcií na niektoré podnety.

Do tretice mestská polícia ponúka pomocnú ruku obyvateľom mesta, žijúcim nielen v rodinných domoch, ale aj v bytoch v súvislosti s častými prípadmi vlámania. Okrem medializovaných upozornení na dodržiavanie bezpečnostných zásad poskytuje aj riešenie, ktoré je z hľadiska prevencie najoptimálnejšie – pripojenie domu či bytu na pult centralizovanej ochrany. Pri využití tohto spôsobu ochrany svojho majetku pri poplachu na miesto činu priamo vyráža ozbrojená hliadka, ktorá je pripravená a zaškolená na takýto druh zásahu. Nedochádza tu k oneskoreniu spôsobenému váhaním či volať alebo nevolať pomoc a riziká pri stretnutí s páchateľom preberá na seba mestská polícia.

Ďalšou výhodou tohto spôsobu ochrany je napr. možnosť zasielania e-mailov o príchodoch a odchodoch z domu či umiestnenie tajného SOS tlačidla, ktoré po stlačení ihneď privolá hliadku MsP. V Malackách mestská polícia takúto službu už dlhší čas poskytuje pre priemyselné objekty a podnikateľov, no pre majiteľov bytov a domov je cenník za napojenie na pult centralizovanej ochrany zvýhodnený.

T. Búbelová

 

 

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok