11. 11. 2015
Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

V dňoch od 29. novembra do 7. decembra bude v Malackách Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Koná sa pri príležitosti začiatku Svätého Roka milosrdenstva a tiež ako príprava na veľké Fatimské jubileum zjavenia 2017. Témou novény je Bolestný ruženec. Organizátorom je Farnosť Najsvätejšej Trojice v Malackách.

Program:
Nedeľa 29. november
16.00 h Adventný koncert (organizuje mesto), požehnanie mestského adventného venca a zapálenie prvej sviečky na adventnom venci spolu s primátorom mesta
17.45 h  Bolestný ruženec (členovia vojenskej farnosti sv. Jána Pavla II. pri VU v Kuchyni)
18.30 h  Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za vojenskú farnosť sv. Jána Pavla II. pri VU v Kuchyni – celebruje J. E. Mons. František Rábek, diecézny biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, téma: Bolesť a utrpenie v živote kresťana premenené na obetu
Pondelok 30. november
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť Plavecký Štvrtok)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za farnosť Plavecký Štvrtok – celebruje ThLic Rudolf Uher, SJ, provinciál Jezuitov – téma: Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum
Utorok 1. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť Kuchyňa)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za farnosť Kuchyňa,  celebruje ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan RKCMBF UK – téma: Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu
Streda 2. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť Láb)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za farnosti Láb – celebruje doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. dekan TF TU – téma: Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť
Štvrtok 3. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť Gajary)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za farnosť Gajary – celebruje Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD., pápežský prelát  – téma: Ježiš, ktorý sa pre nás potil krvou
Piatok 4. december
8.00 – 17.45 h Adorácia v kaplnke Božieho milosrdenstva  
8.00 h Sv. omša cirkevná škola
12.00 h Sv. omša cirkevná škola
15.00 h Ruženec Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou Oltárnou v kaplnke Božieho Milosrdenstva
17.45 h Bolestný ruženec (Spojená cirkevná škola v Malackách)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za Spojenú cirkevnú školu v Malackách – celebruje Mgr. Milan Bubák, SVD – Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný
Sobota 5. december
12.00 h Pobožnosť krížovej cesty
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť Lozorno)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za farnosť Lozorno – celebruje ThLic. Ing. Peter Mášik  – téma: Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
22.00 h Mládežnícka sv. omša – celebruje Vdp. Ján Sitár, kaplán v Bratislave Blumentál
23.00 h Celonočná adorácia (nedeľa ráno 6.45 ukončenie adorácie a požehnanie)
Nedeľa 6. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť Malé Leváre) 
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za Malé Leváre – celebruje Mons. Ján Formánek, pápežský prelát – téma: Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž
Pondelok 7. december
17.45 h Bolestný ruženec (farnosť Malacky)
18.30 h Pobožnosť novény a sv. omša obetovaná za farnosť a dekanát Malacky – celebruje J. E. Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup, generálný vikár Bratislavskej arcidiecézy – téma: Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný
Zasvätenie farnosti a mesta Malacky a celého Malackého dekanátu Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok