12. 12. 2023
Nové stromy v Zámockom parku

Koncom novembra sa v Zámockom parku začalo s jesennou výsadbou mladých stromčekov. Tie väčšinou dopĺňajú, prípadne nahrádzajú staré a dnes už odstránené dreviny.

            Hlavná výsadba bola najmä medzi kaštieľom a hádzanárskym ihriskom. „Pri výbere druhového zloženia, veľkosti sadeníc, ako aj pri voľbe opatrení proti poškodzovaniu mladých stromov sme zohľadňovali predošlé skúsenosti. Do úvahy sme brali zloženie pôdy, počasie, slnečné žiarenie. Lokality výsadby jednotlivých stromčekov boli taktiež vyberané so zreteľom na Štúdiu obnovy Zámockého parku od autorizovaného krajinárskeho architekta Přemysla Krejčiříka,“ vysvetlil Kamil Ftáčnik z Útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky.

            Celkovo sa vysadilo 39 vzrastlých drevín, z nich najviac kusov borovica čierna (9), pagaštan konský (8), javor mliečny červený (7) a brestovec západný (6). Vysadili sa tiež dva sekvojovce mamutie, dve jedle biele a ďalšie. Stromy budú mať počas zimy čas dobre sa zakoreniť a pripraviť sa na príchod jari a horúceho leta.

Text a foto: J. Hargaš

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok