6. 5. 2010
Nové stromy v meste
V priebehu posledných dvoch týždňov pribudlo v našom meste 30 nových stromov. Približne tretina z nich pritom bola dosadená namiesto zelene, ktorú poškodili vandali. Javory, lipy, jaseň, hloh a katalpy predstavujú čiastku približne 3 200 € z prostriedkov, ktoré sú určené na revitalizáciu zelene a náhradnú výsadbu za výruby stromov v meste. Časť nových stromov skrášľuje prostredie Záhoráckej ulice. Na Kláštornom námestí zeleň pribudla v rámci nového projektu. Ďalšia výsadba na Partizánskej ulici bola realizovaná na základe pokračovania projektu obnovy vnútrobloku v tejto lokalite. Značná časť stromov bola vysadená na sídlisku Juh – a to najmä v okolí detského ihriska. Mesto pravdepodobne nahradí aj ukradnuté tisy z parkoviska pre kúpaliskom.

Text, foto: /raj/
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok