6. 7. 2012
Nové pravidlá pre vstup do vojenských obvodov

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie na tento mesiac


1. júla 2012 vstúpila do platnosti novela zákona NR SR č. 281/87 Z. z. o vojenských obvodoch (ďalej len zákon). Voľný vstup do vojenských lesov však nezbavuje povinností.

Najpodstatnejšou zmenou v tomto zákone je, že môžeme na územie vojenského obvodu alebo jeho časť vstupovať bez povolenia, to však len v čase, keď tam nekonajú vojenské cvičenia alebo činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb.

Vo vojenskom obvode sa občan nesmie zdržiavať dlhšie ako 24 hodín, zakázané je okrem iného manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami, či vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu a objektov obrannej infraštruktúry.

Na územie vojenského obvodu alebo jeho časť je trvalý zákaz vstupu, ak na tomto území hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb, ide o ohradenú alebo uzavretú časť vojenského obvodu, alebo je na tomto území obranná infraštruktúra.

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo porušeniu zákona, je potrebné rešpektovať značenia vojenského obvodu a informácie, ktoré na svojom webe zverejňuje Ministerstvo obrany SR.

Občania musia rešpektovať pravidlá, ktoré im z novely zákona o vojenských obvodoch vyplývajú. Jednou z nich je, že občan je povinný sa informovať, či na území vojenského obvodu neprebiehajú vojenské cvičenia alebo do nich nie je zakázaný vstup z iných dôvodov, ktoré vymedzuje zákon. Tieto informácie môže občan získať osobne alebo telefonicky na príslušnom obecnom úrade, budú tiež zverejnené na úradných tabuliach týchto obcí a na webovej stránke ministerstva obrany http://www.mosr.sk/

V Malackách získate informácie na www.malacky.sk, v eMTV, na úradnej tabuli mesta umiestnenej na budove MsÚ na Radlinského 1 alebo telefonicky na recepcii MsÚ na 034/79 66 100.

Územie vojenského obvodu  a  územia, na ktoré je v zmysle zákona trvalý zákaz vstupu, sú v teréne označené značkami, piktogramami a pruhovým značením podľa Vyhlášky MO SR č. 114/2012 Z. z.


Na celé územie VVP Turecký vrch je trvalý zákaz vstupu.

 Podrobné informácie o zmene zákona sú spolu s odkazom na kompletné znenie zákona zverejnené na www.mosr.sk/nove-pravidla-pre-vstup-do-vojenskych-obvodov.

Ministerstvo obrany SR, obvodný úrad Vojenského obvodu Záhorie


Ďalšie články:


Nové pravidlá pre vstup do vojenských obvodov v skratke:


• Naďalej platí, že vstup do vojenských obvodov je ZAKÁZANÝ v čase, keď na jeho území prebiehajú vojenské cvičenia.

INFORMÁCIU o tom, či na území vojenského obvodného úradu neprebiehajú vojenské cvičenia, alebo neplatí iný zákaz  vstupu z dôvodov, ktoré presne vymedzuje zákon, sú občania POVINNÍ zistiť nasledovným spôsobom:
       – osobne alebo telefonicky na obecnom úrade obce susediacej s územím vojenského obvodu alebo na úradnej tabuli tejto obce (kontakty a úradné hodiny pozri tu).
       – na webovej stránke Ministerstva obrany SR www.mosr.sk v sekcii Harmonogram vojenských cvičení na území vojenských obvodov (pozri tu), alebo webovej stránke susediacej obce (ak má obec stránku zriadenú).

• V prípade, že občan NEBUDE REŠPEKTOVAŤ ZÁKAZ VSTUPU na časť územia vojenského obvodu, kde prebiehajú vojenské cvičenia, možno mu uložiť pokutu až do výšky 500 eur. Výšku pokút za ostatné priestupky, ktorých sa občan dopustí na území vojenského obvodu definuje zákon (pozri tu).


OSOBA, KTORÁ VSTUPUJE NA ÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU JE POVINNÁ:
– poslúchnuť pokyn vyplývajúci z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov (pozri tu)
– poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.

OSOBA, KTORÁ VSTÚPILA NA ÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU, MÁ ZAKÁZANÉ:
– zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín (ak nejde o povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt)
– manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
– vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu a objektov obrannej infraštruktúry
– zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry
– vykonávať také činnosti, v dôsledku ktorých by vo vojenskom obvode vznikla škoda na majetku štátu, alebo došlo k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu

• Osoba, ktorá na území vojenského obvodu SPÔSOBÍ ŠKODU na majetku štátu alebo v dôsledku jej činnosti dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, je POVINNÁ UHRADIŤ ŠKODU podľa Občianskeho zákonníka.

• Ministerstvo obrany SR UPOZORŇUJE VEREJNOSŤ NA MOŽNOSŤ VÝSKYTU MUNÍCIE v priestoroch vojenských lesov. Občania sú POVINNÍ dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na informačných tabuliach.

MINISTERSTVO OBRANY SR ZÁROVEŇ UPOZORŇUJE OBČANOV, ŽE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 96/2012 NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE ZDRAVIA ALEBO INÚ ŠKODU, KTORÉ VZNIKNÚ OSOBE V DÔSLEDKU NEREŠPEKTOVANIA ZÁKAZOV USTANOVENÝCH V ZÁKONE O VOJENSKÝCH OBVODOCH.

Zdroj: www.mosr.sk | www.mosr.sk/nove-pravidla-pre-vstup-do-vojenskych-obvodov

Ďalšie
Šport
23. 4. 2024
Záhoráci vstúpili do bojov o 5. miesto prehrou

Hádzanári Stupavy a Malaciek Záhoráci sa po vypadnutí vo štvrťfinále play off predstavia v skupine…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 4. 2024
V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase

V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase Futbalisti FC Žolík Malacky prehrali v 23…

Zobraziť celý článok