9. 7. 2014
Nové pravidlá o nájomných bytoch pre sociálne slabých

30. júna nadobudlo platnosť nové všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) o podmienkach nájmu bytov určených na bývanie sociálne slabých obyvateľov mesta. Predchádzajúce nariadenie z roku 2001 sa tým ruší. Novelizovať ho bolo potrebné z dôvodu zmien príslušných zákonov a smerníc.

Nové VZN schválilo mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí a účinné bude od polovice júla. Nariadenie upravuje podmienky prideľovania a nakladania s 12 nájomnými bytmi na Hlbokej ulici.

VZN č. 3/2014

– mija –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok