31. 3. 2015
Nové impulzy pre región
Slovensko-rakúsky cezhraničný projekt ERRAM SK-AT vrcholí a v utorok 31. 3. sa stretli jeho partneri v Inkubátore v Malackách na svojom ostatnom pracovnom stretnutí. V spolupráci s rakúskymi partnermi ho pripravila nezisková organizácia Inkubátor Malacky.

Na záverečnom hodnotení výsledkov projektu, ktorý sa začal pripravovať v roku 2011 a trval od roku 2012 doteraz, sa zúčastnili aj zástupcovia strategických partnerov, ktorými sú Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj a bez ktorých by sa projekt nedal realizovať. Jedným z dôležitých cieľov projektu bolo nájsť model dostupnosti vzdelania, práce, služieb či nákupov v mikroregiónoch oboch krajín tak, aby sa ľudia nepresídľovali za lepšími podmienkami do blízkeho okolia veľkých miest, kde hustota obyvateľstva sústavne narastá.

Prostredníctvom zlepšovania mobility, budovania mostov a priamych spojení je možné postupne dosiahnuť, že obyvatelia z mikroregiónov nebudú mať potrebu sťahovať sa, pretože životný štandard v ich bydlisku ovplyvňovaním istých faktorov narastie a celkové podmienky na život sa zlepšia. Na projekte Erram sa podieľalo veľa spracovateľov, ktorí využili množstvo rôznorodých databáz tak, aby mohol vzniknúť účinný nástroj na analýzu, hodnotenie, a  modelovanie situácií v procese územného plánovania, ktorý umožňuje simulovať dôsledky rôznych faktorov na široké spektrum oblastí života v regióne.

“Podnetom k vzniku spoločného projektu bolo, že regióny Záhorie a Weinviertel majú podobné priestorové a hospodárske predpoklady. Obidva regióny sú nasmerované na centrálne územia Viedne a Bratislavy. Chýbajúca priama dopravná infraštruktúra cez rieku Moravu je v súčasnosti stále prekážkou účinnej hospodárskej spolupráce medzi obidvoma regiónmi. Okrem iného nás inšpirovala skutočnosť, že v Dolnom Rakúsku sa za účelom hodnotenia kvality lokality využíva model ERRAM (Model rastrovej analýzy dostupnosti územia),“ vysvetlil svoje impulzy a inšpirácie riaditeľ Inkubátora Malacky Valentín Magdolen.

Text, foto: T. Búbelová
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok