24. 7. 2012
Nové financovanie môže ohroziť existenciu CVČ

Podľa pripravovanej novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, o ktorej v utorok 24. 7. rokuje parlament, už centrá voľného času a iné školské strediská záujmovej činnosti nemajú dostávať príspevky od štátu podľa počtu detí, ktoré zariadenie navštevujú. Peniaze majú dostať obce, a to na každé dieťa s trvalým pobytom v obci. Ministerstvo školstva SR chce systém financovania mimoškolského vzdelávania zbaviť netransparentnosti a mieni zabrániť jeho zneužívaniu zo strany súkromných voľnočasových zariadení. Problémom doteraz v niektorých prípadoch údajne bolo práve nahlasovanie nereálne vysokých počtov detí a odčerpávanie financií aj na iné účely než na mimoškolské aktivity detí. 

Centrá voľného času sa obávajú, že takéto neadresné financovanie ohrozí ich existenciu a už od obcí nedostanú na svoj chod toľko, koľko by reálne potrebovali. Obavy potvrdila aj riaditeľka CVČ v Malackách A. Šurinová. „CVČ organizuje záujmové aktivity pre deti nielen z Malaciek, ale aj z celého okresu. Po novom však peniaze na tieto deti dostanú tie obce, kde majú trvalé bydlisko. Môžeme počítať s tým, že ich zo svojho rozpočtu pošlú nám?“ Nie je pravdepodobné ani to, že naše mesto bude chcieť doplácať na mimoškolské vzdelávanie „cudzích“ detí.

Riaditeľka CVČ uviedla, že ani doterajšie financovanie naplno nepokrýva potreby CVČ. V tomto roku sa mu z podielových daní ušlo asi 91 000 € – podľa prepočtu medzi počtom obyvateľov, koeficientom určeným pre CVČ a koeficientom určeným pre daný rok. „Na prevádzkové náklady a mzdy potrebujeme 225 000 €. Zvyšok nám dopláca samospráva.“ Podľa nej je problém, že už aj tak nízky koeficient pre CVČ (3,2) sa má podľa novely zákona ešte znížiť (na 1,1), čo bude znamenať, že peňazí bude asi o tretinu menej než doteraz. „Problémom novely je nespravodlivý koeficient, ale aj neadresnosť financovania mimoškolského vzdelávania detí. Prostriedky by mali byť účelovo viazané a možnosťou presunu peňazí na organizáciu, ktorú si dieťa samo vyberie,“ dodala A. Šurinová.

Zákonné úpravy majú podľa primátora okresného mesta Malacky J. Ondrejku svoje pozadie a vyplývajú z toho, že do roku 2008 rástli podielové dane veľmi rýchlo a štát preto rozhodol, že mestá a obce budú zo svojho prideleného balíka financovať aj neštátne školské zariadenia (súkromné aj cirkevné), pričom dovtedy boli financované priamo zo štátneho rozpočtu. „Najväčším problémom nebolo len to, že na chod neštátnych zariadení museli začať doplácať samosprávy, ale aj fakt, že štát takéto zariadenia sám (bez súhlasu obcí a miest) zriaďoval. Začalo ich vznikať neúmerne veľa, nahlasovali si neúmerne veľa žiakov a odčerpávali priveľa prostriedkov zo spoločného balíka určeného na školstvo,“ vysvetlil primátor Malaciek J. Ondrejka.

Čo sa týka financovania CVČ, doterajší systém dovoľoval zneužívanie. „Poznám prípady, keď sa do CVČ zaregistrovali deti zo všetkých športových klubov v okrese a zriaďovateľ z príspevkov financoval rozvoj športu v meste. Niektorí si cez CVČ urobili súkromný biznis. A pritom deti sa mohli hlásiť do viacerých CVČ naraz,“ povedal primátor J. Ondrejka. Na záver zhrnul, že novela zákona, o ktorej sa práve rokuje, je len akási prvá pomoc, ktorá má zabrániť masívnemu odčerpávaniu financií zo strany niektorých neštátnych zariadení, ale jej návrh nie je dokonalý. „Hlavným nedostatkom je, že ak obce bez CVČ nebudú prispievať obciam, kde CVČ naozaj sídli, hrozí nedostatok finančných prostriedkov a dá sa očakávať, že centrá voľného času sa postupne budú zatvárať,“ uviedol J. Ondrejka. Systém totiž podľa neho nemôže byť dlhodobo udržateľný.

Ak parlament novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení schváli, platiť začne od januára 2013.

 

Text: T. Búbelová; Foto: archív     

     

Ďalšie
Šport
15. 4. 2024
Úspešná súťaž karate v Malackách

Karate klub TJ Strojár Malacky aj tento rok organizoval regionálnu súťaž spodporou Asociácie…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Oznamy
15. 4. 2024
Stavebný úrad je oddnes do stredy zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu školenia je od pondelka 15. apríla do stredy 17. apríla…

Zobraziť celý článok