22. 7. 2008
Nová webstránka už o týždeň

Podľa dohovorených termínov testovacia verzia novej oficiálnej webstránky mesta Malacky má byť uvedená do prevádzky v utorok 29. 7. Výzva na jej tvorbu zohľadňovala najnovšie trendy a požiadavky elektronizácie verejnej správy a e-governmentu, ktoré sa budú postupne zdokonaľovať a nadobúdať čoraz viac prvkov interaktívnej elektronickej komunikácie úradu s občanmi.

Tvorcovia – OXIDE, s. r. o., Malacky uplatňujú požadované členenie podľa adresátov na Mesto, Občan, Návštevník a Podnikateľ. Vďaka registrácii sa očakáva lepšie zabezpečenie využívania elektronických služieb a diskusií proti zneužitiu. Novinkou a zároveň príležitosťou pre podnikateľov je bezplatná možnosť reklamy svojho zariadenia či služby v elektronickom katalógu služieb, ktorý môžu využívať sami bez komunikácie s úradom.

Takéto služby boli podľa doterajších cenníkov platené. Milovníci fotografovania privítajú príležitosť sami si pridávať fotografie do fotogalérie. Cenným pomocníkom pri úradnom vybavovaní bude sekcia Služby občanom: Ako vybaviť v menu Občan, rovnako ako adresná komunikácia zaregistrovaných občanov v pracovníkmi MsÚ.

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok