5. 5. 2014
Nová socha Panny Márie je posvätená, stará hľadá majiteľa

Zrekonštruovanú grotu v Zámockom parku vysvätili v úvode Prvomájových Malaciek.

Pred deviatou hodinou ráno sa pri Lurdskej jaskyni, ktorá stráži novú sochu Panny Márie Lurdskej, zišla asi tridsiatka ľudí. Miestny dekan Ján Hudec slávnostne posvätil zrekonštruovanú grotu a prítomným požehnal. Poprial im, aby ich Panna Mária sprevádzala na každom kroku a pomohla im v každej chvíli. Slávnostné okamihy umocnilo vystúpenie malackého chrámového zboru Vox humana.

Za mrežou kaplnky je teraz nová, 130 cm vysoká socha Panny Márie Lurdskej, ktorú dodal Spolok svätého Vojtecha na základe požiadaviek Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Bratislave. Financie na obnovu Lurdskej jaskyne vo výške 3500 eur venovala mestu spoločnosť POZAGAS, a. s., Malacky. 

Po ukradnutí pôvodnej sochy Panny Márie zo Zámockého parku vložil neznámy občan do útrob jaskyne sochu Piety, ktorá bola jej súčasťou až do tohtoročnej rekonštrukcie. Majiteľ sochy je neznámy, ale jeho socha je uschovaná, kým sa neozve. Prihlásiť sa môže u správkyne zelene M. Gajdárovej v budove Mestského úradu v Malackách.

Text: -red-, foto: N. Slobodová, L. Vidanová

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok