4. 1. 2012
Nová miestna daň - daň za ubytovanie

Oddelenie ekonomiky oznamuje, že v zmysle zákona č. 582/ 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bolo dňa 15. 12. 2011  schválené Mestským zastupiteľstvom Všeobecné záväzné nariadenia mesta Malacky č. 19/ 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012.

V uvedenom všeobecnom záväznom nariadení bola schválená nová miestna daň, daň za ubytovanie. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza na území mesta Malacky. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia, viesť knihu ubytovaných hostí, vystaviť daňovníkovi účtovný doklad o zaplatení dane za ubytovanie, predložiť správcovi dane výkaz o vybranej dani a zaplatiť daň na účet správcu dane. Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, pričom sadzba za prenocovanie pre obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

V súvislosti s nadobudnutím právoplatnosti uvedeného všeobecne záväzného nariadenia žiadame prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú na území mesta Malacky, aby si splnili ohlasovaciu povinnosť k uvedenej dani za ubytovanie do 31. 1. 2012.

Na stiahnutie:

Oddelenie ekonomiky, MsÚ

 

Ďalšie
Šport
20. 5. 2024
Záhoráci s prvým víťazstvom v Ligovom pohári

Hádzanári HC Záhoráci Stupava/Malacky si vo 4. kole Ligového pohára Niké Handball extraligy…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok