5. 5. 2021
Nová materská škola v Malackách
Od septembra 2021 sa Spojená škola sv. Františka Assiského popri základnej škole a gymnáziu rozrastá o tretiu organizačnú zložku materskej školy. Nová materská škola ponesie názov Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Na deti čakajú nové, moderné priestory, v ktorých sa bude realizovať  výchovno-vzdelávací  proces v tzv. centrách. V jednotlivých centrách  si  bude môcť samo dieťa zvoliť činnosť či aktivitu, ktorej sa chce venovať a prostredníctvom ktorej sa bude učiť – nadobúdať nové skúsenosti, zručnosti a návyky. 

Tri triedy škôlkarov naplnia vekovo zmiešané skupiny, keďže jedným z tradičných princípov učenia je aj učenie sa od staršieho dieťaťa, kamaráta, človeka. Na túto prirodzenosť v ľudských potrebách chce nová škôlka nadviazať aj v ďalších aspektoch vzdelávania a výchovy. „Už samotný názov školského vzdelávacieho programu Cesta lásky vypovedá o výchove v kresťanskom duchu a ponúka tradičné a zdravé hodnoty, ako sú láska a úcta k iným, k svetu, ale i sebe samému. V pokojnej rodinnej atmosfére, využívajúc zážitkovú formu učenia, individuálny prístup a rešpektovanie osobnosti každého dieťaťa budú deti vedené k upevňovaniu imunity a zdravia, k vytváraniu priateľských vzťahov, k dobru, k solidarite,“ hovorí riaditeľ školy Daniel Masarovič. Novú škôlku a jej deti ako jednu zo zložiek Spojenej školy sv. Františka Assiského čaká pestrý komunitný život, zapájanie sa do charitatívnej činností, zaujímavé krúžky, dokonca vlastná záhradka.
Milými malými sprievodcami počas celého obdobia pobytu detí v materskej škole budú kamaráti Terezka a František – dve kreslené postavičky inšpirované sv. Františkom z Assisi a sv. Terezkou z Lisieux. Budú dobrými aj „maňuškovými“ spojencami pani učiteliek pri ich práci, výchove a  riešení rôznych situácií, ktoré detský svet prinesie. Terezka a František budú tiež súčasťou pracovných materiálov pre deti. 
Písomné žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 1. mája do 16. mája  osobným doručením na vrátnicu cirkevnej školy alebo poštou na adresu školy, prípadne prostredníctvom mailu ms@csmalacky.sk. Ďalšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webe školy www.csmalacky.sk

Spojená škola sv. Františka Assiského

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok