20. 1. 2014
Nová kniha pre fanúšikov histórie a železníc

V malackej knižnici je od 7. januára v ponuke nová zaujímavá kniha s názvom Malokarpatské úzkorozchodné železnice na panstvách Pálfiovcov.

Publikácia je 5. zväzkom edičného radu Zaniknuté koľaje a 2. zv. edície, ktorý vydavateľsky zastrešilo Kysucké múzeum. Autorom je Tomáš Haviar, ktorý v publikácii pútavým spôsobom ozrejmuje konfrontáciu tradičných spoločenských štruktúr s prejavmi priemyselného pokroku v 2. polovici 19. storočia, ako aj neskoršie dôsledky tohto stretu. Súhra viacerých dejinných okolností v konkrétnom prípade pálfiovských panstiev okrem iného vyústila i do vzniku špecifického, hospodársky funkčného prepravného systému – siete viacerých úzkorozchodných železníc. Práve tie sú stredobodom tejto práce. Do zorného poľa čitateľa sa tak dostávajú napr. úseky v okolí Smoleníc a Dobrej Vody či lesná železnica Malacky – Rohožník.

Pozornosť je venovaná i vývoju jednotlivých tratí a postupným zmenám, ktoré v priebehu rokov zaznamenali. Čitatelia majú možnosť oboznámiť sa s informáciami o sprievodných javoch prevádzkovania železníc, či už ide o otázku personálneho zabezpečenia, vozidlového parku alebo továrenských podnikov bezprostredne spätých s ich využívaním.

Viac než 200-stranové dielo prezentuje výsledky dôsledného archívneho výskumu a súčasne je doplnené cennými svedectvami pamätníkov. Taktiež obsahuje bohaté obrazové prílohy v podobe zaujímavých dobových fotografií, kartografických zobrazení, typových výkresov či ďalších pramenných materiálov vzťahujúcich sa na sledovaný druh železníc v oblasti Malých Karpát. Publikácia tak predstavuje fundovaný a zároveň čitateľsky príťažlivý počin, snažiaci sa poodhaliť viaceré aspekty existencie pozoruhodného fenoménu, ktorým úzkorozchodné železnice nepochybne sú.

Knihu si môžete požičať v knižnici (v budove MCK na Záhoráckej ulici), ale prelistovať si ju môžete aj v Turisticko-informačnej kancelárii Malacky (v budove inkubátora) a v kaštieli. Ak máte záujem si túto publikáciu kúpiť, kontaktujte Kysucké múzeum. (www.kysuckemuzeum.sk)

 Text: Kysucké múzeum, mija, foto: Kysucké múzeum 

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok