2. 12. 2011
Nová bezplatná sociálna poradňa vo Vstúpte, n. o.

V priestoroch mimovládnej organizácie Vstúpte, n. o., na Ul. 1. mája 15 v Malackách  začala fungovať sociálna poradňa s cieľom poskytovať BEZPLATNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO obyvateľom mesta a okolia, ktorí potrebujú odbornú pomoc. Služby poradne je možné využiť každý piatok od 8.00 do 16.00 h. Služby poradne môže využiť každý, kto hľadá riešenia rôznych životných situácií, odpovede na niekedy zložité otázky a problémy. Ten, kto by sa obával navštíviť poradňu, pretože pokladá svoj problém za chúlostivý a obáva sa zverejnenia svojho súkromia, môže svoje obavy hodiť za hlavu. Poradenstvo je bezplatné a rozhovory s klientmi dôverné.

POMOC JE URČENÁ PRE:
1. Rodiny
· ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii,
· prechádzajúce rozvodovým konaním,
· kde sa vyskytli, prípadne pretrvávajú výchovné problémy s maloletými deťmi.

2. Matky s deťmi
ktoré potrebujú pomoc pri písaní návrhov na súd pri:
·  úpravách  vyživovacích povinností,
· návrhoch na úpravu styku otca s dieťaťom a pod.,
· zisťovaní možnosti zvýšenia príjmov v domácnosti.

3. Nezamestnaných a ľudí v hmotnej núdzi
Pozornosť sa venuje ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie, prípadne rozmýšľajú nad zmenou zamestnania, napr. pri:
· hľadaní voľných pracovných miest,
· písaní žiadostí o prijatie do zamestnania.
 
4. Občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
Pomoc smeruje k:
· vybaveniu preukazu ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia),
· k zisťovaniu vhodných kompenzačných pomôcok.

5. Pre ľudí so záujmom o vybavenie predčasného, prípadne starobného dôchodku

Poradňa klientovi poskytne:
· potrebné informácie na vyriešenie jeho problému,
· dobré rady,
· aktívnu pomoc (vypĺňanie formulárov, vysvetľovanie právnych dokumentov),
· usmernenie vo veciach poskytnutia sociálnej pomoci na príslušnú inštitúciu, ktorá je kompetentná v danej veci konať.

Bližšie informácie o službách a fungovaní poradne dostanete na tel. č.  0917 600 679.

-ts-
 

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok