20. 11. 2013
Nie nekontrolované ihriská, ale neporiadni psičkári

Na facebookovú stránku malacky.sk sme dostali podnet pobúrenej mamičky. Sťažuje sa, že detské ihriská v Malackách sú nekontrolované, psičkári pri nich venčia psov a dokonca po nich nezlikvidujú ani exkrementy. „Hneď pri vstupe na ihrisko na Záhoráckej ulici sme narazili na psí výkal. O pár minút na to môj syn držal v ruke iný výkal, ktorý našiel 20 cm od okraja pieskoviska. Vrchol všetkého bol, že na trávnatom ihrisku hneď vedľa sa venčilo päť psov, ktorých majitelia stáli na chodníku a obdivovali ich. Žiadne upozorňujúce tabule so zákazom vodenia psov som si nevšimla nikde v Malackách,“ tvrdí nahnevaná Malačianka.

„V tomto prípade došlo k porušeniu hneď dvoch všeobecne-záväzných nariadení mesta, a to VZN1/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste a VZN č. 11/2011 o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách na území mesta Malacky,“ dozvedeli sme sa od kompetentných na mestskom úrade. S nedisciplinovanosťou psičkárov sa stretávajú veľmi často a napriek jasným normám psičkári pravidlá nerešpektujú a zásah mestskej polície je tu oprávnený. „Treba hneď zavolať na bezplatnú linku č. 159 a ohlásiť to. Ideálne je, ak ohlasovateľ je ochotný poskytnúť svedectvo, vtedy nie je problém psičkárovi uložiť pokutu v zmysle sadzobníka,“ povedal V. Kunák, preventista MsP. Zároveň vyvrátil, že by hliadky ihriská nekontrolovali – je ich však veľa a hliadka len jedna.

Pri každom z 19-tich verejných ihrísk v správe mesta sa nachádza Prevádzkový poriadok konkrétneho verejného ihriska aj s nákresom jeho hraníc. Do ohraničeného priestoru je zákaz vodenia psov, mačiek a iných domácich zvierat. „Je bezohľadné dovoliť psom vykonávať potrebu na mieste, kde sa hrajú deti. Mesto okrem ochrany ihrísk podporuje aj zber exkrementov po psoch bezplatným poskytovaním sáčkov a postupne inštalujeme čoraz viac košov na exkrementy v uliciach mesta,“ uviedla J. Ježková z MsÚ.

T. Búbelová

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok