4. 3. 2013
Nie je to až také zlé. Transparency International opravila hodnotenie Malaciek!

Koncom minulého roka sme vás informovali o tom, že Transparency International Slovensko (TI) pomerne rázne skritizovala Malacky za to, že nie sú dostatočne otvorenou samosprávou. Teraz kritiku zmiernila, hodnotenie zmenila a posunula nás na 40. miesto zo 100 hodnotených samospráv.

Nezisková mimovládna organizácia, pobočka celosvetového hnutia proti korupcii, hodnotila slovenské mestá z hľadiska otvorenosti a transparentnosti po druhý raz. Kým v roku 2010 sme obsadili 26. priečku, v roku 2012 sme sa prepadli na 81. Mesto Malacky si hodnotenie podrobne zanalyzovalo a okamžite prijalo opatrenia na nápravu. Zároveň však boli zistené nedostatky pri  vyhodnocovaní nášho mesta.

Námietky voči hodnoteniu adresoval TI  poslanec Juraj Říha, ktorý sa o túto problematiku zaujíma. Základom nedostatkov bolo to, že medzi hodnotením samospráv a zverejnením výsledkov uplynulo niekoľko mesiacov. A práve počas týchto mesiacov Malacky zrealizovali množstvo opatrení na zvýšenie svojej otvorenosti a transparentnosti. Do hodnotenia sa teda už nedostali. TI naše pripomienky akceptovala a v rebríčku nás posunula o 41. miest.

-mija-

 

Ďalšie
Samospráva
2. 2. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent verejného obstarávania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Mestská polícia
2. 2. 2023
Výberové konanie: vedúci Oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície…

       Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie…

Zobraziť celý článok