17. 11. 2009
Nežná revolúcia po 20 rokoch
17. novembra si pripomíname 20 rokov od  legendárnej pražskej demonštrácie, ktorá spustila udalosti vedúce k pádu totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu. Po zásahu polície proti demonštrantom sa situácia v krajine vyostrila. Nasledovali demonštrácie v Prahe a v Bratislave, neskôr aj v iných mestách. Podrobnosti o revolučnom novembri 1989 v Malackách zaznamenal na stránkach mestskej kroniky Dr. Pavol Hallon.

Výzvy na generálny štrajk
Na deň 27. 11. bol vyhlásený generálny štrajk. Už predtým sa aj v našom meste šírili letáky vyzývajúce na odpor proti komunistickému režimu a na demokratizáciu verejného života. Plagáty boli písané rukou, ale aj na písacom stroji; pri kopírovaní pomohol xerox. V nedeľu 26. 11. bolo mesto zaplavené plagátmi vyzývajúcimi na generálny štrajk, ktorý sa mal konať o deň neskôr napoludnie. Tieto letáky boli stále stŕhané hliadkujúcimi komunistami a členmi mestského národného výboru (MsNV).

Revolucionári obsadili rozhlas
Štrajk sa začal podľa plánu na námestí, ktoré sa naplnilo ľuďmi v priebehu pätnástich minút. Nad hlavami viali slovenské zástavy a ozývali sa rôzne heslá (Slobodu, slobodu; Preč s KSČ; Chceme slobodné voľby atď.). Dav sa pohol z námestia smerom k Tatre a odtiaľ k farskému kostolu a ďalej ku gymnáziu, odkiaľ sa vrátil na námestie. Zástupcovia revolučnej organizácie Občianske fórum (OF) sa dostali do miestnosti mestského rozhlasu a čítali do mikrofónu rôzne vyhlásenia. V ďalších dňoch manifestácie pokračovali.

Politika s novými ľuďmi
V meste vznikol kresťanskodemokratický klub. OF sa premenovalo na Verejnosť proti násiliu (VPN) a jej malacká pobočka vznikla 28. 11. Akčný výbor VPN tvorili  Milan Ballay, Alena Uváčiková, Vladimír Šíp, Viera Suchá, Marcel Orth, Dušan Dobrovodský, Luboš Klíma, Stano Bellan, František Klíma, Luboš Sloboda, Dušan Šuster, Daniela Gondová, Miroslav Danihel, Eva Handlová a Jozef Pavlák. Skupiny aktivistov v Malackách a okolí organizovali mítingy a pomáhali zakladať miestne pobočky VPN. Viedli sa tiež dialógy s predstaviteľmi padajúceho režimu. Cieľom bolo zapojiť do vládnutia občanov, ktorým to z politických dôvodov nebolo umožnené. Podľa kroniky išlo aj „o znížení počtu členov KSČ v MsNV. Rokovania neboli veľmi úspešné, lebo mestskí funkcionári nechceli zo svojich pozícií ustúpiť a mandátov sa vzdať.“ Nakoniec Radu MsNV doplnili traja členovia – Ján Danišík, Ivan Stanislav a Milan Kučera.

Zapojili sa aj gymnazisti
Svoje požiadavky sformulovali aj študenti gymnázia, ktoré odprezentovali na stretnutí s podpredsedom MsNV Ladislavom Maláškom. Gymnazisti žiadali prešetrenie a oznámenie výsledkov udalostí zo 17. novembra v Prahe. Okrem toho sa ich požiadavky týkali aj života v Malackách. Chceli, aby sa zlepšila úroveň časopisu Malačan, aby bola v meste venovaná zvýšená pozornosť ekológii a aby bola verejnosť informovaná o výstavbe v meste. Napriek eufórii revolučných udalostí prebiehalo prevzatie moci v Malackách plynule a bez väčších problémov. Rada MsNV ukončila svoje pôsobenie po slobodných komunálnych voľbách v roku 1990, na základe ktorých vzniklo nové mestské zastupiteľstvo.

Martin Macejka
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok