23. 1. 2020
Nezabudnite na priznanie k dani z nehnuteľnosti
Ak ste v roku 2019 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, máte povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Posledným termínom na podanie priznania je 31. január 2020. 
 
Za oneskorené podanie – po 31. januári 2020 – bude daňovníkovi vyrúbená sankcia. Správcom dane z nehnuteľnosti je mesto Malacky. Zatiaľ čo fyzické osoby môžu priznanie podať písomne alebo elektronicky, právnické osoby sú povinné podať priznanie výlučne elektronicky. 

Všetky dôležité informácie aj formuláre sú k dispozícii na webstránke mesta. 
Fyzická osoba: www.malacky.sk – časť OBČAN – DANE A POPLATKY
Právnická osoba: www.malacky.sk – časť PODNIKATEĽ – MIESTNE DANE

Kontakt: 
Iveta Dobrocká, 034 79 66 126, iveta.dobrocka@malacky.sk (MsÚ Malacky, Bernolákova 5188/1A, 3. poschodie). 

Ako podať daňové priznanie: 
www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Potrebný je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM 
www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Klientska kancelária (na prízemí) 
Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní (3. posch. č. dverí 314)

Klientske centrum a Referát miestnych daní – úradné hodiny 
pondelok 8.00 – 15.30 (prestávka 11.30 – 12.30) 
streda  8.00 – 17.00 (prestávka 11.30 – 12.30) 
piatok 8.00 – 11.30 

Zľavy z miestnych daní a poplatkov 

daň z nehnuteľností
50 % osoby v hmotnej núdzi (záhrady, zastavané plochy, ostatné pozemky)
50 % osoby v hmotnej núdzi (stavby na bývanie a byty)
 
30 % ŤZP (stavby na bývanie a byty)
30 % ŤZP (garáže)
 
30 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (stavby na bývanie, byty)
60 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (záhrady, zastavané plochy, ostatné pozemky)
 
80 % obyvatelia nad 65 rokov (zastavané plochy, ostatné pozemky)
50 % obyvatelia nad 65 rokov (záhrady)
30 % obyvatelia nad 65 rokov (stavby na bývanie a byty)

daň za psa
50 % obyvatelia nad 62 rokov

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP a osoby v hmotnej núdzi 

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok