10. 6. 2020
Nevyzdvihnuté daňové rozhodnutia čakajú na mestskom úrade

Obyvatelia mesta, ktorí nedostali do vlastných rúk rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad), si ich môžu vyzdvihnúť osobne na recepcii Mestského úradu Malacky (Bernolákova 5188/1A) do 30. júna.

Rozhodnutia doručovali priamo do domácností poverení zamestnanci mesta. V prípadoch, keď obyvateľ nebol zastihnutý na adrese svojho trvalého bydliska ani opakovane, rozhodnutie nemohlo byť odovzdané. Všetky rozhodnutia, ktoré si obyvatelia nevyzdvihnú do konca júna, sa budú distribuovať prostredníctvom pošty.

-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok