7. 5. 2024
Nevyzdvihnuté daňové rozhodnutia

Obyvatelia mesta, ktorí nedostali do vlastných rúk rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad), si ich môžu vyzdvihnúť osobne na recepcii Mestského úradu Malacky (Bernolákova 5188/1A).

Rozhodnutia doručovali priamo do domácností poverení zamestnanci mesta. V prípadoch, keď obyvateľ nebol zastihnutý na adrese svojho trvalého bydliska ani opakovane, rozhodnutie nemohlo byť odovzdané. Všetky rozhodnutia, ktoré si obyvatelia nevyzdvihnú na recepcii MsÚ, sa budú distribuovať prostredníctvom pošty.

-red-

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok