2. 12. 2011
Nemocnica v Malackách eviduje v súvislosti so štrajkom lekárov zvýšený strach pacientov

Malacky, 1. decembra 2011 – Nemocničná a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, ktorá prevádzkuje Nemocnicu v Malackách, je pripravená pomôcť všetkým pacientom nielen zo spádového regiónu Záhoria, ale aj pacientom z priľahlých spádových oblastí, či pacientom z Bratislavy, pokiaľ nám to naše kapacitné možnosti dovolia.

„Od dnešného rána intenzívne sledujeme napätú situáciu. Evidujeme zvýšený strach pacientov o zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ktorí nás kontaktujú a žiadajú si informácie o objednaných termínoch, či konaní plánovaných zákrokov. Chcem ubezpečiť pacientov, že sme nepristúpili k žiadnym obmedzeniam prevádzky a poskytujeme naďalej akútnu/neodkladnú, ale aj plánovanú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom, ktorí sa na nás obrátia,“ povedal Ing. Peter Kalenčík, riaditeľ Nemocničná, a.s..


O Nemocničná, a.s.
Nemocničná a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, ktorá už ôsmy rok prevádzkuje prevádzkuje nemocnicu v Malackách, poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov regiónu Záhorie a širšie okolie. Od začiatku prevádzky sa v rámci nemocnice investovalo viac ako 6 miliónov EUR do modernizácie prístrojového vybavenia a viac ako 3,6 milióna EUR do rekonštrukcií a prestavieb samotnej nemocnice. Otvorili sa nové ambulancie, ktoré v regióne dlhodobo absentovali. V roku 2010 bolo na týchto ambulanciách zaznamenaných takmer 180 000 návštev. Pacientom je k dispozícií rádiologické oddelenie so špičkovým vybavením, ktoré sa
môže porovnávať s pracoviskami veľkých univerzitných nemocníc. O kvalite nemocnice svedčí aj 5 539 hospitalizácií a približne 2900 zrealizovaných operačných výkonov za rok 2010. Zdravotnú starostlivosť v Nemocničnej a.s. využíva takmer 80 000 obyvateľov v spádovej oblasti Záhorie a okolie.  Kvalita a vysoká úroveň nemocnice je od roku 2006 ohodnotená certifikátom kvality ISO 9001:2009. Zamestnáva 400 kvalifikovaných zamestnancov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Nemocničná, a.s. patrí do MEDIREX GROUP, ktorú tvorí skupina 7 spoločností zaoberajúcimi sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. Jej základným poslaním je poskytovať každému pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť. Do skupiny MEDIREX GROUP patrí skupina laboratórií Medirex, a.s., LABMED, a.s., Medicyt, s.r.o. a CytoLab, s.r.o., Senior – geriatrické centrum, n.o. a Medirex Servis, s.r.o., ktorá poskytuje komplexný prevádzkový a logistický servis ostatným spoločnostiam.

-ts-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok