2. 8. 2012
Nelegálne vylepovanie plagátov

Aj vy ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako je možné, že väčšinu stĺpov verejného osvetlenia alebo autobusové zastávky v Malackách neustále „zdobia“ nové a nové reklamné plagáty rôznych podujatí? Dalo snáď mesto súhlas k neustálemu oblepovaniu verejných zariadení? Opak je pravdou.

V Malackách sú jedinými legálnymi miestami, kam si ktokoľvek môže vylepiť plagát, skruže, ktoré sú umiestnené po meste (Duklianskych hrdinov, Záhorácka, Radlinského, Bernolákova, Skuteckého, Mierové námestie).

Podľa platného VZN č. 6/2007 o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta  je v záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta zakázané na verejných priestranstvách umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to určených. Je taktiež zakázané okrem iného poškodzovať dopravné značenie a semafory, verejné telefónne automaty, označenie a príslušenstvo autobusových zastávok.

Podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch môže polícia udeliť pokutu vo výške 33 €. MsP v Malackách v tomto roku riešila 28 prípadov nelegálneho vylepovania plagátov a umiestňovania reklamy. V 25 prípadoch bol priestupok riešený blokovou pokutou.

Pýtate sa tiež, ako je to s umiestňovaním reklamných posterov, ak naše mesto navštívi cirkus? Podľa pracovníčky oddelenia územného rozvoja a životného prostredia v MsÚ V. Baňovičovej si organizátori predstavení vždy za umiestnenie platia. V tomto prípade ide o zabratie verejného priestranstva.  A tak sa na základe zabratej plochy a tiež ulice, na ktorej je poster umiestnený, vyratúva cena. Pracovníci cirkusov si prirodzene svoje reklamné predmety nielen osádzajú, ale taktiež zbierajú, keďže ich využívajú aj v iných mestách.

 Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok