2. 8. 2012
Nelegálne vylepovanie plagátov

Aj vy ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako je možné, že väčšinu stĺpov verejného osvetlenia alebo autobusové zastávky v Malackách neustále „zdobia“ nové a nové reklamné plagáty rôznych podujatí? Dalo snáď mesto súhlas k neustálemu oblepovaniu verejných zariadení? Opak je pravdou.

V Malackách sú jedinými legálnymi miestami, kam si ktokoľvek môže vylepiť plagát, skruže, ktoré sú umiestnené po meste (Duklianskych hrdinov, Záhorácka, Radlinského, Bernolákova, Skuteckého, Mierové námestie).

Podľa platného VZN č. 6/2007 o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta  je v záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta zakázané na verejných priestranstvách umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to určených. Je taktiež zakázané okrem iného poškodzovať dopravné značenie a semafory, verejné telefónne automaty, označenie a príslušenstvo autobusových zastávok.

Podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch môže polícia udeliť pokutu vo výške 33 €. MsP v Malackách v tomto roku riešila 28 prípadov nelegálneho vylepovania plagátov a umiestňovania reklamy. V 25 prípadoch bol priestupok riešený blokovou pokutou.

Pýtate sa tiež, ako je to s umiestňovaním reklamných posterov, ak naše mesto navštívi cirkus? Podľa pracovníčky oddelenia územného rozvoja a životného prostredia v MsÚ V. Baňovičovej si organizátori predstavení vždy za umiestnenie platia. V tomto prípade ide o zabratie verejného priestranstva.  A tak sa na základe zabratej plochy a tiež ulice, na ktorej je poster umiestnený, vyratúva cena. Pracovníci cirkusov si prirodzene svoje reklamné predmety nielen osádzajú, ale taktiež zbierajú, keďže ich využívajú aj v iných mestách.

 Text, foto: N. Slobodová

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok