27. 2. 2014
Návštevný poriadok Zámockého parku sa nemení

Začiatkom mesiaca sme vás informovali o tom, že mesto pripravuje nový návštevný poriadok Zámockého parku a že ho môžete pripomienkovať. Názorov, návrhov a pripomienok prišlo niekoľko. Napokon však zostáva platný doterajší návštevný poriadok.

Nové pravidlá týkajúce sa Zámockého parku navrhla poslankyňa Gabriela Janíková. Pôvodné pravidlá z roku 2009 (č. 3/2009 mesta č. 3/2009 ) obsahujú totiž už neaktuálne informácie a duplicitné a neprehľadne uvedené texty. Nový návštevný poriadok bol prepracovaný tak, aby bol aktuálny a v súlade s platnými právnymi predpismi.

O novom návštevnom poriadku (novom všeobecne záväznom nariadení mesta) malo rozhodovať mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 20. februára. Materiál však bol napokon z programu zasadnutia stiahnutý. Jeho navrhovateľka G. Janíková neskrývala sklamanie: „Mohli sme tu mať VZN, ktoré by bolo v porovnaní s doterajším jednoduchšie, zrozumiteľnejšie, ústretovejšie a v súlade s právnymi predpismi.“  Poslankyňa dodala, že osud návštevného poriadku už nie je v jej rukách, a že po tretí raz ho už predkladať nebude.

G. Janíková predkladala nový návštevný poriadok už v septembri minulého roka. Vtedy mali k nemu pripomienky viaceré komisie pri mestskom zastupiteľstve. Materiál bol preto prepracovaný a znova predložený zastupiteľstvu teraz vo februári. Opätovné stiahnutie materiálu vysvetlil primátor Jozef Ondrejka: „Zákonná podmienka pre prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného materiálu mesta je, aby bolo 15 dní zverejnené. Materiál bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli aj na klasickej úradnej tabuli, chýbala tam však príloha číslo 1. Nebola tak splnená zákonná podmienka.“

O novom návštevnom poriadku Zámockého parku by mali poslanci rokovať na ďalšom zasadnutí, ktoré je naplánované na apríl. Dovtedy platí doterajší návštevný poriadok.


– Text: M. Janotová, foto: S. Osuský –

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok