5. 2. 2014
Návštevný poriadok Zámockého parku po novom

Mestský úrad pripravil nové pravidlá týkajúce sa Zámockého parku. Vyjadriť sa k nim môžete i vy. V týchto dňoch môžete pripomienkovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 20/2014 o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách, ktorým sa zruší doteraz platné VZN č. 3/2009 o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku v Malackách. Táto obľúbená rekreačná zóna je národnou kultúrnou pamiatkou, a preto si vyžaduje pri jeho využívaní osobitný prístup a ochranu.

„Usmernenia, povolené i zakázané aktivity budú po schválení a nadobudnutí platnosti VZN viditeľne popísané na novej informačnej tabuli pri vstupe do parku,“ hovorí správkyňa parku Mária Gajdárová. Podľa návrhu je v parku zakázané táboriť, zakladať otvorený oheň, stanovať, voľne púšťať domáce zvieratá, najmä psy, verejne piť alkohol, trhať a ničiť zeleň, jazdiť na bicykli, ale aj vstupovať či inak zasahovať do fontány vedľa Malackého kaštieľa.

A aké sankcie hrozia tým, ktorí spomenuté zákazy nebudú rešpektovať? „Za porušenie nariadenia právnickou osobou alebo osobou oprávnenou na podnikanie môže mesto Malacky udeliť pokutu až do výšky 6638 eur,“ píše sa v návrhu VZN. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa bude pokladať za priestupok podľa osobitného zákona.

Pripomienky k tomuto VZN je možné podávať do 17. 2. 2014 na oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ  písomne, elektronicky (anna.severova@malacky.sk, príp. maria.gajdarova@malacky.sk) alebo ústne do zápisnice na 3. poschodí č. d. 419. Kompletný materiál je k nahliadnutiu na webovej stránke mesta www.malacky.sk.

Text: T. Búbelová; Foto: archív

 

Ďalšie
Šport
20. 5. 2024
Záhoráci s prvým víťazstvom v Ligovom pohári

Hádzanári HC Záhoráci Stupava/Malacky si vo 4. kole Ligového pohára Niké Handball extraligy…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok