7. 8. 2012
Navrhnite osobnosti na ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov.
 
BSK si považuje za svoju česť oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju tohto regiónu. „Bratislavská župa má svoje špecifiká, o ktoré sa delíme a ktoré chceme, aby sa dostali do povedomia. Oceneniami sa snažíme zvýrazniť regionálny rozmer a vyzdvihnúť ľudí, ktorí reprezentujú našu župu doma aj v zahraničí,“ povedal župan Pavol Frešo.
 
Pošlite svoje návrhy na ocenenie a poďakujte sa takto osobnostiam v našom kraji. Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení, alebo organizácií. Navrhovať môžu takisto predseda, podpredsedovia, poslanci a komisie zastupiteľstva BSK.
 
Návrhy na udelenie ocenení adresujte do 31. augusta 2012 písomne na adresu:
 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
odd. komunikácie s médiami a verejnosťou
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
 
alebo e-mailom na: komunikacne@region-bsk.sk
 
Návrh musí obsahovať:
1. životopis alebo charakteristiku nominovaného,
2. dôvod na udelenie ocenenia BSK,
3. súhlas nominovaného s udelením ocenenia.
Tešíme sa na vaše návrhy!
 
Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja – Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK, udeľuje predseda BSK na základe rozhodnutia Výberovej komisie. Výročná cena Samuela Zocha sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o ekonomický a spoločenský rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho prezentáciu doma i v zahraničí. Pamätný list predsedu BSK je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu regiónu.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.

– BSK –

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok