19. 9. 2011
Návrh nových kritérií pre rozdeľovanie dotácie mesta športovým klubom a organizáciám

V mesiacoch apríl a máj prebehli pracovné stretnutia členov komisie pre vzdelávanie, mládež a šport s predstaviteľmi všetkých športových klubov a organizácií pôsobiacich na území mesta, ktoré v minulom roku požiadali o dotáciu na ich športovú činnosť poskytovanú mestom.  Jedným zo záverov z týchto stretnutí bol prijatý záväzok komisie pripraviť na jeseň návrh nových kritérií pre prideľovanie dotácie v roku 2012.
Nové kritériá vychádzajú z pôvodných, na základe ktorých boli prideľované dotácie v minulosti. Všetky dobré a osvedčené ukazovatele sme ponechali a pridali nové inšpirované obdobnými kritériami v iných mestách alebo v zväzových mechanizmoch niektorých športových odvetví, ale tiež vychádzajúce z požiadaviek predstaviteľov klubov, ktoré vzišli zo spomínaných stretnutí. Hlavným cieľom bolo pripraviť kritériá maximálne transparentné, vyvážené, komplexné, otvorené a čo najviac spravodlivé. Návrh  kritérií zohľadňuje členskú základňu, prácu s mládežou, výsledky v súťažiach, finančnú náročnosť športu a novinkou je zohľadnenie výchovy odchovancov, ktorí pokračujú v športovej kariére na úrovni najvyššej súťaže alebo reprezentácie a tiež zohľadnenie aktivity klubu pri organizovaní športových alebo športovo-kultúrnych akcií na území mesta Malacky. Kritériá používajú širokospektrálnu škálu hodnotenia výsledkov, tiež využívajú kategorizáciu športov podľa ich druhu (olympijské, neolympijské a technické športy), aktuálnej výkonnostnej úrovne (zadelenie do výkonnostných košov).
Uvedomujeme si, že absolútne spravodlivý, každému subjektu  na 100% vyhovujúci, model kritérií zrejme neexistuje. Spektrum a rôznorodosť  športových odvetví  v Malackách  sú natoľko široké, že vyhovieť každému na 100% je prakticky nemožné. Ale snažili sme sa vytvoriť model transparentný, otvorený, ale tiež nadčasový, ktorý by mohol fungovať dlhšie časové obdobie.
Tento návrh kritérií bude súčasťou pripravovaného VZN o dotačnej politike mesta.
Úplné znenie návrhu kritérií na prerozdeľovanie finančnej dotácie mesta športovým klubom a organizáciám je súčasťou zápisnice z rokovania komisie pre vzdelávanie, mládež a šport zo dňa 5.9.2011.


Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok