19. 9. 2011
Návrh nových kritérií pre rozdeľovanie dotácie mesta športovým klubom a organizáciám

V mesiacoch apríl a máj prebehli pracovné stretnutia členov komisie pre vzdelávanie, mládež a šport s predstaviteľmi všetkých športových klubov a organizácií pôsobiacich na území mesta, ktoré v minulom roku požiadali o dotáciu na ich športovú činnosť poskytovanú mestom.  Jedným zo záverov z týchto stretnutí bol prijatý záväzok komisie pripraviť na jeseň návrh nových kritérií pre prideľovanie dotácie v roku 2012.
Nové kritériá vychádzajú z pôvodných, na základe ktorých boli prideľované dotácie v minulosti. Všetky dobré a osvedčené ukazovatele sme ponechali a pridali nové inšpirované obdobnými kritériami v iných mestách alebo v zväzových mechanizmoch niektorých športových odvetví, ale tiež vychádzajúce z požiadaviek predstaviteľov klubov, ktoré vzišli zo spomínaných stretnutí. Hlavným cieľom bolo pripraviť kritériá maximálne transparentné, vyvážené, komplexné, otvorené a čo najviac spravodlivé. Návrh  kritérií zohľadňuje členskú základňu, prácu s mládežou, výsledky v súťažiach, finančnú náročnosť športu a novinkou je zohľadnenie výchovy odchovancov, ktorí pokračujú v športovej kariére na úrovni najvyššej súťaže alebo reprezentácie a tiež zohľadnenie aktivity klubu pri organizovaní športových alebo športovo-kultúrnych akcií na území mesta Malacky. Kritériá používajú širokospektrálnu škálu hodnotenia výsledkov, tiež využívajú kategorizáciu športov podľa ich druhu (olympijské, neolympijské a technické športy), aktuálnej výkonnostnej úrovne (zadelenie do výkonnostných košov).
Uvedomujeme si, že absolútne spravodlivý, každému subjektu  na 100% vyhovujúci, model kritérií zrejme neexistuje. Spektrum a rôznorodosť  športových odvetví  v Malackách  sú natoľko široké, že vyhovieť každému na 100% je prakticky nemožné. Ale snažili sme sa vytvoriť model transparentný, otvorený, ale tiež nadčasový, ktorý by mohol fungovať dlhšie časové obdobie.
Tento návrh kritérií bude súčasťou pripravovaného VZN o dotačnej politike mesta.
Úplné znenie návrhu kritérií na prerozdeľovanie finančnej dotácie mesta športovým klubom a organizáciám je súčasťou zápisnice z rokovania komisie pre vzdelávanie, mládež a šport zo dňa 5.9.2011.


Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok