13. 3. 2009
Návrh na výstavbu za Olšinami schválený

Na 12. marec zvolal primátor Jozef Ondrejka riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky. Poslanci na ňom schválili Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku i koncepciu rozvoja športu v Malackách. Celú tretinu rokovacieho času zabral návrh na doplnenie a rozšírenie zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta. Ide o návrh na zmenu územného plánu so zámerom budovania rodinných domov za záhradkárskou osadou Olšiny. V diskusii vystúpili aj obyvatelia VI. volebného obvodu s prezentáciou záverov občianskeho stretnutia k tomuto návrhu. Po zapracovaní pripomienok poslancov bol návrh schválený. V ďalšom priebehu rokovania si poslanci vypočuli správu o riešení situácie v bytovom dome na Skuteckého ulici i správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za minulý rok.

Podrobné spravodajstvo z rokovania prinesieme v pondelok 16. marca.  

I. Potočňáková

Foto: T. Búbelová

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok