13. 3. 2009
Návrh na výstavbu za Olšinami schválený

Na 12. marec zvolal primátor Jozef Ondrejka riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky. Poslanci na ňom schválili Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku i koncepciu rozvoja športu v Malackách. Celú tretinu rokovacieho času zabral návrh na doplnenie a rozšírenie zadania zmien a doplnkov územného plánu mesta. Ide o návrh na zmenu územného plánu so zámerom budovania rodinných domov za záhradkárskou osadou Olšiny. V diskusii vystúpili aj obyvatelia VI. volebného obvodu s prezentáciou záverov občianskeho stretnutia k tomuto návrhu. Po zapracovaní pripomienok poslancov bol návrh schválený. V ďalšom priebehu rokovania si poslanci vypočuli správu o riešení situácie v bytovom dome na Skuteckého ulici i správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za minulý rok.

Podrobné spravodajstvo z rokovania prinesieme v pondelok 16. marca.  

I. Potočňáková

Foto: T. Búbelová

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok