28. 9. 2011
Návrat do minulých čias

Dobové zábery a kresby z konca rakúsko-uhorskej monarchie budú predmetom práve pripravovanej výstavy s názvom Za cisára pána. V priestoroch Malackého kaštieľa bude  13. 10. o 17.00 h otvorená vernisáž. Vystavované zábery vás vtiahnu do obdobia konca éry nadvlády Habsburgovcov. Tieto zmeny postihli nezvratne i Pálfiovcov, ktorí vždy podporovali habsburský trón. Zábery zobrazujú  civilov, vojakov na fronte, ale aj potentátov.
Nechýba tu František Jozef I., ktorý údajne tiež navštívil zámok svojho tajného radcu  Mikuláša XIII. Pálfiho, alebo arcivojvoda Friedrich, ktorý zasa dúfal, že sa po zániku monarchie stane Záhorie súčasťou Rakúska. Prvá svetová vojna poznačila hospodársky i Malacky, ktoré sa síce nestali svedkom bojov, ale rekvírovanie zásob pre armádu a zhoršujúca sa životná úroveň obyvateľstva boli sprievodnými javmi svetového konfliktu.
Výstava Za cisára pána v kaštieli je symbolickým pohľadom späť do doby pamätajúcej i malackú šľachtu. Výstava potrvá do 14. 11. Verejnosti bude prístupná cez pracovné dni od 15.00 do 17.00 h a v sobotu od 14.00 do  16.00 h.

-awe-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok